התקנת משרביות ואלמנטי קצה 
 
 • התקנת משרביות מטרה קוטה מבטון ומפורצלן

 • התקנת משרביות בקירות פנים וחוץ

 • התקנת קירות "מסך" ממשרביות , גם מסתורי כביסה וכו'

 • ביצוע נישות וקירות חציצה  פנימיים ממשרביות

 • ביצוע גדרות  ממשרביות

 • ביצוע מעקות וקירות גג ממשרביות  

 • ביצוע עבודות ייחודיות ממשרביות,דוגמת ספריות וכו'

 • ​ביצוע משרביות בפתחים בלתי "רגילים" דוגמת : קשתות ..

 • ביצוע משרביות באמצעות פיגומים באופן מקצועי ומהימן

 • התקנת "קופינגים" , אלמנטים רוכבים , פרטי קצה ,כרכובים מכל חומר

 • ​התקנת מדרגות,ספים ,שבילים ,גדרות ,בריכות ,בריכות נוי וכיוב' 

הכנסו אל אתר המשרביות שלנו 
הרצפים של רוחמה שרון

הכנת מצע לביצוע "קופינג"